Breviarul

Completoriul

V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu.
R. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi.
V. Slavă Tatălui, şi Fiului, *
      şi Sfântului Duh.
R. Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
      şi în vecii vecilor. Amin.  Aleluia.
 
Examen de conştiinţă.
 
Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul şi vouă fraţilor, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta şi omisiunea :
(Bătându-şi pieptul, continuă:)
din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea
(apoi continuă:)
De aceea rog pe Sfânta Fecioară, pe toţi îngerii şi Sfinţii şi pe voi, fraţilor, ca să vă rugaţi pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru.
 
P. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu şi iertându-ne păcatele, să ne ducă la viaţa cea veşnică.
 
IMNUL
 
Acum, când e timpul de mers la culcare,
În rugă mai cerem o dată-ndurare:
Privirile tale ce pururi sunt treze
Asupră-ne, Doamne, mereu să vegheze.
 
În vis mintea noastră te aibă pe tine
Iar inima noastră de doru-ţi suspine,
Te cânte pe tine, te simtă aproape,
Să nu laşi ca bezna de tot să ne-ngroape.
 
Ne fie odihnă şi somnul în pace;
Cât timp trupul nostru puterea-şi reface,
Şi-i noapte adâncă, şi bezna domină,
Ne fii tu, Cristoase, în beznă lumină.
 
Rugămu-ne ţie cu fruntea plecată,
Ascultă-ne ruga, cerescule Tată,
Cu Fiul cel care-i cu tine de-o fire
Şi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin.
 
PSALMODIA
 
    Ant.
Nu-ţi ascunde faţa de la mine, căci în tine mi-am pus nădejdea.
 
Psalmul 142 (143),1-11
Rugăciune la vreme de strâmtorare

 
Omul nu este justificat prin faptele legii, ci doar prin credinţa în Isus Cristos (Gal 2,16).
 
Doamne, ascultă rugăciunea mea, †
    pleacă-ţi urechea la cererea mea, *
    răspunde-mi în fidelitatea şi în dreptatea ta!
Şi să nu intri la judecată cu slujitorul tău, *
    căci nici unul dintre cei vii
        nu va fi îndreptăţit înaintea ta.

Duşmanul urmărește sufletul meu, *
    îmi aruncă viaţa la pământ,
m-a făcut să locuiesc în întuneric, *
    ca cei morţi pentru vecie.
Se stinge în mine sufletul *
    și neliniştită este în mine inima mea.
Îmi aduc aminte de zilele de demult, †
    cuget la toate faptele tale *
    și meditez la lucrările mâinilor tale.
Întind spre tine mâinile mele, *
    sufletul meu este înaintea ta
        ca un pământ lipsit de apă.

Doamne, grăbeşte-te să-mi răspunzi, *
    că se sfârşeşte duhul meu.
Nu-ţi ascunde faţa de la mine, *
    ca să nu mă asemăn cu cei ce se coboară în groapă.
Fă să aud dis-de-dimineaţă îndurarea ta, *
    căci în tine mi-am pus încrederea!
Fă-mă să cunosc calea pe care voi merge, *
    căci sufletul meu spre tine îl înalţ!
Eliberează-mă de duşmanii mei, Doamne, *
    căci la tine îmi aflu adăpost!
Învaţă-mă să fac voia ta, *
    căci tu eşti Dumnezeul meu!

Duhul tău cel bun mă va călăuzi către pământul drept. *
    De dragul numelui tău, Doamne, îmi vei da viaţă.
În dreptatea ta, *
    vei scoate sufletul meu din strâmtorare!

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

    Ant. Nu-ţi ascunde faţa de la mine, căci în tine mi-am pus nădejdea.
 
LECTURA SCURTĂ              1Pt 5,8-9a
 
Fiţi cumpătaţi, vegheaţi! Duşmanul vostru, diavolul, ca un leu care rage, dă târcoale căutând pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui, tari în credinţă.
 
RESPONSORIUL SCURT
 
R. În mâinile tale, Doamne, * încredinţez sufleul meu. În mâinile tale.
V. Ne-ai răscumpărat, Doamne, Dumnezeul adevărului, * îţi încredinţez sufletul meu. Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh. În mâinile tale.

     Ant. Mântuieşte-ne, Doamne, când veghem, ocroteşte-ne când dormim, ca să veghem cu Cristos şi să ne odihnim în pace.
 
CÂNTAREA DIN EVANGHELIE - NUNC DIMITTIS Lc 2,29-32

    Cristos - lumina neamurilor şi slava lui Israel
 
Acum slobozeşte pe slujitorul tău, Stăpâne, *
    după cuvântul tău, în pace,
căci au văzut ochii mei *
    mântuirea ta,
pe care ai pregătit-o *
    înaintea tuturor popoarelor,
lumină spre luminarea neamurilor *
    și slava poporului tău, Israel.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

    Ant. Mântuieşte-ne, Doamne, când veghem, ocroteşte-ne când dormim, ca să veghem cu Cristos şi să ne odihnim în pace.

RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE
 
Te rugăm, Doamne, să reverşi cu bunătate lumina ta asupra slujitorilor tăi în această noapte şi să le dai harul să adoarmă în pace, pentru a se trezi bucuroşi la lumina zilei de mâine, în numele tău. Prin Cristos.

Noapte liniştită şi sfârşit bun să ne dea nouă atotputernicul Dumnezeu.
R.
Amin.

Antifona finală către sfânta Fecioară Maria

Sub ocrotirea ta alergăm, sfântă Născătoare de Dumnezeu, nu ne dispreţui rugăciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieşte pururea de toate primejdiile, Fecioară slăvită şi binecuvântată. Amin.

- Meniu -