Breviarul

Completoriul

V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu.
R. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi.
V. Slavă Tatălui, şi Fiului, *
      şi Sfântului Duh.
R. Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
      şi în vecii vecilor. Amin.  Aleluia.

EXAMEN DE CONŞTINŢĂ

Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul şi vouă fraţilor,
că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta şi omisiunea :
din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea
De aceea rog pe Sfânta Fecioară, pe toţi îngerii şi Sfinţii
şi pe voi, fraţilor, ca să vă rugaţi pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru.

P. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu şi iertându-ne păcatele, să ne ducă la viaţa cea veşnică.

IMNUL

Acum, când e timpul de mers la culcare,
În rugă mai cerem o dată-ndurare:
Privirile tale ce pururi sunt treze
Asupră-ne, Doamne, mereu să vegheze.

În vis mintea noastră te aibă pe tine
Iar inima noastră de doru-ţi suspine,
Te cânte pe tine, te simtă aproape,
Să nu laşi ca bezna de tot să ne-ngroape.

Ne fie odihnă şi somnul în pace;
Cât timp trupul nostru puterea-şi reface,
Şi-i noapte adâncă, şi bezna domină,
Ne fii tu, Cristoase, în beznă lumină.

Rugămu-ne ţie cu fruntea plecată,
Ascultă-ne ruga, cerescule Tată,
Cu Fiul cel care-i cu tine de-o fire
Şi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin.

Sau:

Te lucis ante términum,
Rerum creátor, póscimus,
Ut sólita cleméntia
Sis præsul ad custódiam.

Te corda nostra sómnient,
Te per sopórem séntiant,
Tuámque semper glóriam
Vicína luce cóncinant.

Vitam salúbrem tríbue,
Nostrum calórem réfice,
Tætram noctis calíginem
Tua collústret cláritas.

Præsta, Pater omnípotens,
Per Iesum Christum Dóminum,
Qui tecum in perpétuum
Regnat cum Sancto Spíritu. Amen.

Sau:

O, Cristoase, nici un soare nu te-ntrece în splendoare;
Toată bezna o alungă raza ta strălucitoare,
Cum Biserica îţi cântă, eşti Lumină din Lumină,
Pentru cei ce te contemplă, fericire eşti deplină.

Câtă vreme peste fire noaptea neagră e stăpână,
Mâna ta asupra noastră cu iubire să rămână.
Mădularele trudite să găsească tihnă-n tine,
Să ne fie somnul dulce şi visările senine.

Deşi ochii în neştire dorm cu pleoapele închise,
Urmărind ce-aduc privirii iluzoriile vise,
Inima rămâne trează, pentru tine-n somn să bată.
Către noi cu drag ţi-arată faţa ta cea minunată.

Când suntem sub vraja nopţii şi a viselor domoale,
Apărat de întuneric, duhul rău ne dă târcoale.
Să nu-ngădui ca duşmanul cel viclean să ne răpună.
Te rugăm trimite-un înger să ne ia sub paza-i bună.

O, Cristoase, îţi aducem jertfa buzelor curate;
Rugăciunea de-nchinare, tu primeşte-o, împărate.
Tată veşnic, de asemeni, îţi aducem fiecare
Ca şi ţie, Duh Preasfinte, sfânt prinos de închinare. Amin.

Sau:

Christe, qui, splendor et dies,
Noctis tenébras détegis,
Lucísque lumen créderis,
Lumen beátis prædicans,

Precámur, sancte Dómine,
Hac nocte nos custódias;
Sit nobis in te réquies,
Quiétas horas tríbue.

Somno si dantur óculi,
Cor semper ad te vígilet;
Tuáque dextra prótegas
Fidéles, qui te díligunt.

Defénsor noster, áspice,
Insidiántes réprime,
Gubérna tuos fámulos,
Quos sánguine mercátus es.

Sit, Christe, rex piíssime,
Tibi Patríque glória
Cum Spíritu Paráclito,
In sempitérna sæcula. Amen.

PSALMODIA

Ant. 1 Fie-ţi milă de mine, Doamne, şi ascultă rugăciunea mea.

Psalmul 4
Aducere de mulţumire

 Minunat l-a făcut Domnul pe acela pe care l-a înviat din morţi (Sf. Augustin).

Când strig către tine, răspunde-mi, Dumnezeul dreptăţii mele; 
    din strâmtorare, m-ai scos în larg: *
    ai milă de mine şi ascultă-mi rugăciunea.

Fii ai oamenilor, până când veţi fi cu inima împietrită? *
    Până când veţi iubi deşertăciunea şi veţi alerga după minciună?
Să ştiţi că Dumnezeu face minuni pentru cel credincios: *
    când strig către el, Domnul mă aude.

Cutremuraţi-vă şi nu păcătuiţi! 
    Meditaţi acestea în inimile voastre, *
    în aşternuturile voastre, şi fiţi liniştiţi.
Aduceţi jertfe de dreptate *
    şi nădăjduiţi în Domnul.

Mulţi spun: “Cine ne va arăta ce este bine?” *
    Fă să răsară peste noi, Doamne, lumina feţei tale!
Tu pui mai multă bucurie în inima mea *
    decât au ei atunci când li se înmulţeşte grâul şi vinul.
Eu mă culc în pace şi adorm îndată, *
    căci numai tu, Doamne, îmi dai linişte deplină.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
     şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
     şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Fie-ţi milă de mine, Doamne, şi ascultă rugăciunea mea.

Ant. 2 Binecuvântaţi-l pe Domnul în timpul nopţii.

Psalmul 133 (134)
Rugăciune de seară în templu

 Lăudaţi-l pe Dumnezeul nostru, voi, toţi slujitorii lui, toţi cei care vă temeţi de el, mici şi mari! (Ap 19,5).
 

Iată, binecuvântaţi-l pe Domnul voi toţi, slujitorii Domnului; *
    voi, care staţi în timpul nopţii în casa Domnului.
Ridicaţi mâinile către sanctuar *
    şi binecuvântaţi-l pe Domnul.

Să te binecuvânteze Domnul din Sion, *
    care a făcut cerul şi pământul.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
     şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
     şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Binecuvântaţi-l pe Domnul în timpul nopţii.

LECTURA SCURTĂ   Dt 6,4-7

    Ascultă, Israele: Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn. Să-l iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toate puterile tale. Şi să fie cuvintele acestea, pe care eu ţi le poruncesc astăzi, în inima ta; să le sădeşti în fiii tăi şi să vorbeşti despre ele când stai în casă sau mergi pe drum, când te culci şi când te scoli.

RESPONSORIUL SCURT

R. În mâinile tale, Doamne, * încredinţez sufletul meu. În mâinile tale.
V. Ne-ai răscumpărat, Doamne, Dumnezeul adevărului, * îţi încredinţez sufletul meu. Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh. În mâinile tale.

Ant. Mântuieşte-ne, Doamne, când veghem, ocroteşte-ne când dormim, ca să veghem cu Cristos şi să ne odihnim în pace.

CÂNTAREA DIN EVANGHELIE - NUNC DIMITTIS Lc 2,29-32
Cristos - lumina neamurilor şi slava lui Israel

Acum slobozeşte pe slujitorul tău, Stăpâne, *
    după cuvântul tău, în pace,
căci au văzut ochii mei *
    mântuirea ta,
pe care ai pregătit-o *
    înaintea tuturor popoarelor,
lumină spre luminarea neamurilor *
    şi slava poporului tău, Israel.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

Sau:

Nunc dimíttis servum tuum, Dómine, *
secúndum verbum tuum in pace;
quia vidérunt óculi mei *
salutáre tuum,
quod parásti *
ante fáciem ómnium populórum:
lumen ad revelatiónem géntium, *
et glóriam plebis tuæ Israel.

Ant. Mântuieşte-ne, Doamne, când veghem, ocroteşte-ne când dormim, ca să veghem cu Cristos şi să ne odihnim în pace.

RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE

Vizitează-ne, te rugăm, Doamne, în noaptea aceasta, pentru ca, sculându-ne în zori prin puterea ta, să ne putem bucura de învierea lui Cristos. El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. Amin.

Noapte liniştită şi sfârşit bun să ne dea nouă atotputernicul Dumnezeu.
R.
 Amin.

Sub ocrotirea ta alergăm, preasfântă Născătoare de Dumnezeu, nu ne dispreţui rugăciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieşte pururea de toate primejdiile, Fecioară slăvită şi binecuvântată. Amin.

- Meniu -