Breviarul

Completoriul

V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu.
R. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi.
V. Slavă Tatălui, şi Fiului, *
      şi Sfântului Duh.
R. Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
      şi în vecii vecilor. Amin.  Aleluia.

Examen de conştiinţă.
 
Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul şi vouă fraţilor, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta şi omisiunea :
(Bătându-şi pieptul, continuă:)
din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea
(apoi continuă:)
De aceea rog pe Sfânta Fecioară, pe toţi îngerii şi Sfinţii şi pe voi, fraţilor, ca să vă rugaţi pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru.
 
P. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu şi iertându-ne păcatele, să ne ducă la viaţa cea veşnică.

IMNUL

Acum, când e timpul de mers la culcare,
În rugă mai cerem o dată-ndurare:
Privirile tale ce pururi sunt treze
Asupră-ne, Doamne, mereu să vegheze.

În vis mintea noastră te aibă pe tine
Iar inima noastră de doru-ţi suspine,
Te cânte pe tine, te simtă aproape,
Să nu laşi ca bezna de tot să ne-ngroape.

Ne fie odihna şi somnul în pace;
Cât timp trupul nostru puterea-şi reface,
Şi-i noapte adâncă, şi bezna domină,
Ne fii tu, Cristoase, în beznă lumină.

Rugămu-ne ţie cu fruntea plecată,
Ascultă-ne ruga, cerescule Tată,
Cu Fiul cel care-i cu tine de-o fire
Şi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin.

PSALMODIA

Ant.
Doamne Dumnezeule, tu eşti răbdător şi plin de
îndurare.

Psalmul 85 (86)
Rugăciunea săracului la vreme de restrişte

Binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne mângâie în
orice strâmtorare (2Cor 1,3.4).


Pleacă-ţi, Doamne, urechea şi răspunde-mi, *
    pentru că sunt sărman şi nefericit.
Păzeşte-mi sufletul, pentru că îţi sunt credincios. †
    Mântuieşte, Dumnezeul meu, pe slujitorul tău, *
    care şi-a pus încrederea în tine.

Ai milă de mine, Doamne, *
    către tine strig toată ziua.
Fă să se bucure sufletul slujitorului tău, *
    căci eu înalţ sufletul meu către tine, Doamne!
Căci tu, Doamne, eşti bun şi îndurător, *
    plin de dragoste faţă de cei care te cheamă.
Ascultă-mi, Doamne, rugăciunea; *
    ia aminte la glasul cererii mele.
În ziua necazului meu, strig către tine *
    pentru că tu îmi dai ascultare.

Doamne, nu este nimeni asemenea ţie între dumnezei *
    şi nimic nu este ca lucrările tale.
Toate popoarele pe care le-ai făcut vor veni, †
    se vor prosterna în faţa ta, Doamne, *
    şi vor preamări numele tău,
pentru că eşti mare şi săvârşeşti lucruri minunate, *
    tu singur eşti Dumnezeu!

Învaţă-mă, Doamne, calea ta *
    şi voi umbla în adevărul tău;
dă-mi o inimă simplă *
    ca să se teamă de numele tău.
Îţi mulţumesc, Doamne, Dumnezeul meu,
        din toată inima mea, *
    şi voi preamări numele tău în veac.
Căci mare este mila ta faţă de mine *
    şi tu ai eliberat sufletul meu
        din adâncul infernului.
Dumnezeule, cei mândri s-au ridicat împotriva mea, †
    şi o adunătură de oameni violenţi
        vor să-mi ia sufletul, *
    şi nu te-au pus pe tine înaintea lor.
Tu, Doamne, eşti Dumnezeu îndurător şi bun, *
    încet la mânie şi plin de dragoste şi adevăr.
Priveşte-mă şi fie-ţi milă de mine; †
    dă slujitorului tău putere, *
    şi mântuieşte-l pe fiul slujitoarei tale.
Fă un semn de bunăvoinţă faţă de mine, †
    ca să vadă cei ce mă urăsc şi să se ruşineze, *
    căci tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mângâiat.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
     şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
     şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Doamne Dumnezeule, tu eşti răbdător şi plin de
îndurare.

LECTURA SCURTĂ 1Tes 5,9-10
Dumnezeu ne-a rânduit pentru dobândirea mântuirii prin Domnul nostru Isus Cristos, care a murit pentru noi pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu el.

RESPONSORIUL SCURT
R. În mâinile tale, Doamne, * încredinţez sufletul meu.
În mâinile tale.
V. Ne-ai răscumpărat, Doamne, Dumnezeul adevărului,
* îţi încredinţez sufletul meu. Slavă Tatălui. În mâinile tale.

    Ant. Mântuieşte-ne, Doamne, când veghem, ocroteşte-ne când dormim, ca să veghem cu Cristos şi să ne odihnim în pace.
 
CÂNTAREA DIN EVANGHELIE - NUNC DIMITTIS Lc 2,29-32

    Cristos - lumina neamurilor şi slava lui Israel
 
Acum slobozeşte pe slujitorul tău, Stăpâne, *
    după cuvântul tău, în pace,
căci au văzut ochii mei *
    mântuirea ta,
pe care ai pregătit-o *
    înaintea tuturor popoarelor,
lumină spre luminarea neamurilor *
    și slava poporului tău, Israel.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

    Ant. Mântuieşte-ne, Doamne, când veghem, ocroteşte-ne când dormim, ca să veghem cu Cristos şi să ne odihnim în pace.

Rugăciunea de încheiere
Dăruieşte, Doamne, trupurilor noastre odihnă spre întărire, iar ceea ce am semănat astăzi prin munca noastră, fă să aducă rod de viaţă veşnică. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

Apoi se spune binecuvântarea, chiar şi atunci când se recită
în particular:

Noapte liniştită şi sfârşit bun să ne dea nouă atotputernicul Dumnezeu.
R. Amin.

Antifona finală către sfânta Fecioară Maria

Sub ocrotirea ta alergăm, sfântă Născătoare de Dumnezeu,
nu ne dispreţui rugăciunile în nevoile noastre,
ci ne mântuieşte pururea de toate primejdiile,
Fecioară slăvită şi binecuvântată. Amin.

- Meniu -