Breviarul

Completoriul

V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu.
R. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi.
V. Slavă Tatălui, şi Fiului, *
      şi Sfântului Duh.
R. Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
      şi în vecii vecilor. Amin.  Aleluia.
 
Examen de conştiinţă.
 
Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul şi vouă fraţilor, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta şi omisiunea :
(Bătându-şi pieptul, continuă:)
din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea
(apoi continuă:)
De aceea rog pe Sfânta Fecioară, pe toţi îngerii şi Sfinţii şi pe voi, fraţilor, ca să vă rugaţi pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru.
 
P. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu şi iertându-ne păcatele, să ne ducă la viaţa cea veşnică.
 
IMNUL
 
Acum, când e timpul de mers la culcare,
În rugă mai cerem o dată-ndurare:
Privirile tale ce pururi sunt treze
Asupră-ne, Doamne, mereu să vegheze.
 
În vis mintea noastră te aibă pe tine
Iar inima noastră de doru-ţi suspine,
Te cânte pe tine, te simtă aproape,
Să nu laşi ca bezna de tot să ne-ngroape.
 
Ne fie odihnă şi somnul în pace;
Cât timp trupul nostru puterea-şi reface,
Şi-i noapte adâncă, şi bezna domină,
Ne fii tu, Cristoase, în beznă lumină.
 
Rugămu-ne ţie cu fruntea plecată,
Ascultă-ne ruga, cerescule Tată,
Cu Fiul cel care-i cu tine de-o fire
Şi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin.
 
PSALMODIA
 
    Ant. Ziua şi noaptea am strigat înaintea ta, Doamne.
 
Psalmul 87 (88)
Rugăciunea unui om grav bolnav

 
Acesta este ceasul vostru şi puterea întunericului (Lc 22,53).
 
Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, *
    zi şi noapte strig înaintea ta.
Rugăciunea mea să ajungă înaintea ta, *
    pleacă-ţi urechea la strigătul meu.

Căci sufletul meu e sătul de rele *
    și viaţa mea se apropie de locuinţa morţilor.
Sunt numărat printre cei care coboară în groapă, *
    sunt ca un om care nu mai are putere.
Stau întins printre cei morţi, *
    ca cei ucişi, culcaţi în mormânt,
de care nu-ţi mai aduci aminte *
    și pe care mâna ta i-a părăsit.

M-ai aruncat în groapa cea mai adâncă, *
    în întuneric şi în umbra morţii.
Mânia ta apasă asupra mea *
    și toate valurile tale le-ai prăvălit peste mine.

Ai îndepărtat pe cunoscuţii mei de la mine, *
    m-ai făcut urâciune înaintea lor.
Sunt închis şi nu pot ieşi, *
    ochii mei s-au stins de suferinţă.
Toată ziua strig către tine, Doamne, *
    și-mi întind mâinile spre tine!
Oare pentru cei morţi ai să faci minuni? *
    sau se vor scula umbrele să te laude?
Se vorbeşte oare în mormânt despre bunătatea ta *
    și despre fidelitatea ta în locul pierzării?
Sunt cunoscute oare minunile tale în întuneric *
    și dreptatea ta în ţara uitării?

Dar eu strig către tine, Doamne, *
    de dimineaţă rugăciunea mea se înalţă la tine.
Pentru ce Doamne, respingi sufletul meu? *
    Pentru ce îmi ascunzi faţa ta?
Eu sunt sărac şi în prag de moarte încă din tinereţe; *
    sunt sfârşit, oprimat de spaimele tale.
Peste mine au trecut mâniile tale *
    și înfricoşările tale m-au nimicit.
M-au înconjurat ca apa ziua întreagă *
    și toate împreună se revarsă peste mine.
Ai îndepărtat de la mine pe prieten şi vecin *
    și întunecimile sunt cunoscuţii mei.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
     şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
     şi în vecii vecilor. Amin.

    Ant. Ziua şi noaptea am strigat înaintea ta, Doamne.
 
LECTURA SCURTĂ     Cf. Ier 14,9b
 
Tu eşti în mijlocul nostru, Doamne, şi numele tău este invocat asupra noastră; nu ne părăsi, Doamne, Dumnezeul nostru!

RESPONSORIUL SCURT
 
R. În mâinile tale, Doamne, * încredinţez sufleul meu. În mâinile tale.
V. Ne-ai răscumpărat, Doamne, Dumnezeul adevărului, * îţi încredinţez sufletul meu. Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh. În mâinile tale.
 
    Ant. Mântuieşte-ne, Doamne, când veghem, ocroteşte-ne când dormim, ca să veghem cu Cristos şi să ne odihnim în pace.

CÂNTAREA DIN EVANGHELIE - NUNC DIMITTIS Lc 2,29-32

    Cristos - lumina neamurilor şi slava lui Israel
 
Acum slobozeşte pe slujitorul tău, Stăpâne, *
    după cuvântul tău, în pace,
căci au văzut ochii mei *
    mântuirea ta,
pe care ai pregătit-o *
    înaintea tuturor popoarelor,
lumină spre luminarea neamurilor *
    și slava poporului tău, Israel.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

    Ant. Mântuieşte-ne, Doamne, când veghem, ocroteşte-ne când dormim, ca să veghem cu Cristos şi să ne odihnim în pace.
 
RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE

 
Dumnezeule atotputernic, dăruieşte-ne, te rugăm, harul să fim atât de strâns uniţi cu Fiul tău unul-născut în moartea şi îngroparea sa, încât să ne învrednicim a învia împreună cu el la o viaţă nouă. El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. Amin.

Noapte liniştită şi sfârşit bun să ne dea nouă atotputernicul Dumnezeu.
R.
Amin.
 
Sub ocrotirea ta alergăm, preasfântă Născătoare de Dumnezeu, nu ne dispreţui rugăciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieşte pururea de toate primejdiile, Fecioară slăvită şi binecuvântată. Amin.

- Meniu -