Breviarul

Completoriul

V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu.
R. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi.
V. Slavă Tatălui, şi Fiului, *
      şi Sfântului Duh.
R. Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
      şi în vecii vecilor. Amin.  Aleluia.
 
Examen de conştiinţă.
 
Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul şi vouă fraţilor, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta şi omisiunea :
(Bătându-şi pieptul, continuă:)
din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea
(apoi continuă:)
De aceea rog pe Sfânta Fecioară, pe toţi îngerii şi Sfinţii şi pe voi, fraţilor, ca să vă rugaţi pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru.
 
P. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu şi iertându-ne păcatele, să ne ducă la viaţa cea veşnică.
 
IMNUL
 
    Salvator al omenirii, o, Isuse, tu, Cuvântul
    Tatălui din înălțime, care-ai părăsit mormântul,
    Tu, lumină din lumină, ce reverși cereasca-ți rază
    Peste cei ce te urmează și-i păstrezi în sfântă pază,

    Ziditorule a toate, ce-ai aprins pe cer un soare,
    Rânduind ca după ziuă, iarăși noaptea să coboare,
    Fă ca trupurile noastre obosite, fără vlagă,
    Din odihna dulce-a nopții, iarăși forțele să-și tragă.

    Tu pe principele morții izbutit-ai a-l înfrânge;
    Nu lăsa să-i cadă pradă cei salvați prin scumpu-ți sânge.
    Cu putere izgonește-l de la noi în prag de noapte,
    Nu-l lăsa să ne înșele cu-ale lui viclene șoapte,

    Ca în timp ce trupul noastru își petrece somnu-n pace
    Și în timp ce mintea noastră energiile-și reface,
    Inima ce ție-ți bate să rămână pururi trează,
    Să vegheze cum în ceruri îngerii mereu veghează.

    Tu primește-ne, Cristoase, cântul inimii sincere
    Ce-ți aducem azi cu toții pentru sfânta înviere.
    Pentru Tatăl, de asemeni, glasul nostru azi răsună,
    Duhul Sfânt, prin cântul nostru, cinste aibă împreună. Amin.
 
PSALMODIA
 
    Ant. Trupul meu se va odihni în speranţă.
 
Psalmul 15 (16)
Domnul este partea mea de moştenire

 
Dumnezeu l-a înviat pe Isus, eliberându-l de durerile morţii (Fap. 2,24).
 
Păzeşte-mă, Dumnezeule, *
    pentru că mă încred în tine.

I-am spus Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu, *
    fericirea mea e numai la tine”.
În sfinţii, care sunt pe pământ, în cei puternici, *
    în ei era toată plăcerea mea.
Îşi înmulţesc durerile, cei care umblă după zei străini, †
    dar eu nu le voi aduce nici o jertfă cu vărsare de sânge, *
    nici nu voi rosti numele lor cu buzele mele.

Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi, *
    tu eşti acela, care ai în mână soarta mea.
Sorţii mei au căzut pe terenul cel mai bun, *
    într-adevăr, moştenirea mea e minunată.
Îl binecuvântez pe Domnul, care mi-a dat înţelepciune, *
    la aceasta până şi noaptea mă îndeamnă inima.
Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul; *
    dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin.
De aceea, inima mea se bucură †
    şi sufletul meu tresaltă de bucurie; *
    ba chiar şi trupul meu se va odihni în speranţă,

deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, *
    nici nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea.
Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; †
    în faţa ta sunt bucurii nespuse *
    şi desfătări veşnice la dreapta ta.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

    Ant. Trupul meu se va odihni în speranţă.
 
LECTURA SCURTĂ              1Tes 5,23
 
Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească în mod desăvârşit şi fiinţa voastră întreagă: duhul, sufletul şi trupul să se păstreze fără prihană pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos.

RESPONSORIUL SCURT
 
R. În mâinile tale, Doamne, * încredinţez sufleul meu. În mâinile tale.
V. Ne-ai răscumpărat, Doamne, Dumnezeul adevărului, * îţi încredinţez sufletul meu. Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh. În mâinile tale.

    Ant. Mântuieşte-ne, Doamne, când veghem, ocroteşte-ne când dormim, ca să veghem cu Cristos şi să ne odihnim în pace.

CÂNTAREA DIN EVANGHELIE - NUNC DIMITTIS Lc 2,29-32

    Cristos - lumina neamurilor şi slava lui Israel
 
Acum slobozeşte pe slujitorul tău, Stăpâne, *
    după cuvântul tău, în pace,
căci au văzut ochii mei *
    mântuirea ta,
pe care ai pregătit-o *
    înaintea tuturor popoarelor,
lumină spre luminarea neamurilor *
    și slava poporului tău, Israel.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

    Ant. Mântuieşte-ne, Doamne, când veghem, ocroteşte-ne când dormim, ca să veghem cu Cristos şi să ne odihnim în pace.
 
RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE

 
Doamne, Dumnezeul nostru, te rugăm să ne dăruieşti un somn liniştit spre a ne odihni de truda zilei pentru ca, reînnoiţi pururi prin ajutorul tău, să-ţi putem sluji cu trupul şi cu sufletul. Prin Cristos.

Noapte liniştită şi sfârşit bun să ne dea nouă atotputernicul Dumnezeu.
R.
Amin.
 
Sub ocrotirea ta alergăm, preasfântă Născătoare de Dumnezeu, nu ne dispreţui rugăciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieşte pururea de toate primejdiile, Fecioară slăvită şi binecuvântată. Amin.
 

- Meniu -