Breviarul

Laudele

V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu.
R. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi.
V. Slavă Tatălui, şi Fiului, *
      şi Sfântului Duh.
R. Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
      şi în vecii vecilor. Amin.  Aleluia.
 
IMNUL

Mai frumos ca niciodată azi lucește aurora
Și vestește-n lumea toată bucurie tuturora.
Pe pământ întreaga fire e în cânt și voie bună
Și cântări de preamărire sus în cer voios răsună.
Doar în iad e mare jale, se-aud plânsete, se geme,
Guri de duhuri infernale scot torente de blesteme.

Din mormântul său cel tainic se ridică mândrul Rege,
Izbutind al vieții crainic lanțul morții să-l dezlege.
Razei gloriei eterne, celui care nu mai moare,
Umilit i se prosterne tot infernul la picioare.
Omului, precum e marea, agitat de spaima morții,
Se vestește liberarea, i se schimbă-n bine sorții.
   
Este sigilat mormântul; sub povara pietrei grele
Stă ucisul, el, înfrântul, și-i păzit de santinele.
Doarme somn adânc sub glie; dispărut cu totul pare,
Dar Cristos din morți învie. Nu e moartea cea mai tare.
Cântă, omenire, cântă! Glas de bucurie scoate!
E minunea cea mai sfântă și mai mare dintre toate.

În candidele-i veșminte dă un înger mare veste:
„Ce cătați printre morminte? Printre morți el nu mai este”.
Din păcate ne învie și pe noi acum, Cristoase,   
Dă-ne marea bucurie a-nvierii glorioase.
Fă ca-n inimi să răsară farmecul vieții tale
Și-a iubirii primăvară cu speranțele pascale.

Ție, victimă preablândă, răstignită pe o cruce,
Pentru marea ta izbândă, lumea slavă îți aduce.
Îl slăvește totodată cu smerenie adâncă
Și pe cel ce-ți este Tată și-l mai preamărește încă,
Și pe Duhul Sfânt cel care dintru moarte ne renaște
Și ne duce cu-ndurare spre nepieritorul Paște. Amin.

PSALMODIA
 
Ant. 1 Nu voi muri, ci voi trăi și voi istorisi faptele Domnului, aleluia!
 
Psalmul 117 (118)
Glas de bucurie şi de mântuire

 
Aceasta este piatra pe care aţi dispreţuit-o voi, constructorii, şi care a ajuns piatră unghiulară (Fap 4,11).
 
Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun: *
    veşnică este îndurarea lui!
 
Să spună acum Israél că este bun: *
    veşnică este îndurarea lui!
Să spună acum casa lui Áaron că este bun: *
    veşnică este îndurarea lui!
Să spună acum cei care se tem de Domnul: *
    veşnică este îndurarea lui!
 
În strâmtoare am strigat spre Domnul: *
    Domnul mi-a răspuns şi m-a scos în larg.
Domnul este de partea mea *
    și nu mi-e teamă de nimic: ce poate să-mi facă omul?
Domnul este ajutorul meu, *
    iar eu mă uit cu dispreţ la cei care mă urăsc.
 
Mai bine este să-ţi cauţi refugiu la Domnul *
    decât să te încrezi în oameni.
Mai bine este să-ţi cauţi refugiu la Domnul *
    decât să te încrezi în cei puternici.
 
Toate neamurile m-au înconjurat: *
    în numele Domnului le-am nimicit.
M-au înconjurat, m-au împresurat: *
    în numele Domnului le-am nimicit.
M-au înconjurat ca roiurile de albine, †
    s-au aprins ca un foc de spini: *
    în numele Domnului le-am nimicit.
M-au îmbrâncit cu putere, ca să cad, *
    dar Domnul mi-a venit în ajutor.
Domnul este tăria şi lauda mea: *
    el este mântuirea mea.
 
Strigăte de bucurie şi de biruinţă *
    se aud în corturile celor drepţi:
Dreapta Domnului a făcut lucruri minunate, †
    dreapta Domnului m-a înălţat, *
    dreapta Domnului a făcut lucruri minunate.
 
Nu voi muri, ci voi trăi *
    și voi istorisi faptele Domnului.
Domnul m-a pedepsit da, m-a pedepsit, *
    dar nu m-a lăsat pradă morţii. -
 
Deschideţi-mi porţile dreptăţii, *
    ca să intru şi să-l laud pe Domnul! 
 
Aceasta este poarta Domnului: *
    cei drepţi vor intra prin ea.
 
Te laud pentru că mi-ai răspuns *
    și ai fost mântuirea mea.
 
Piatra pe care au aruncat-o zidarii *
    a ajuns în capul unghiului.
Domnul a făcut acest lucru *
    și este minunat în ochii noştri.
Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, *
    să ne bucurăm şi să ne veselim în ea! 
 
Doamne, mântuieşte-mă, *
    Doamne, dă-mi biruinţă!
 
Binecuvântat este cel care vine
        în numele Domnului! *
    Vă binecuvântăm din casa Domnului.
 
Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. *
    Alcătuiţi alaiul cu ramuri înverzite
        până la coarnele altarului! 
 
Tu eşti Dumnezeul meu, pe tine te laud; *
    Dumnezeul meu, pe tine te preamăresc.
 
Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun: *
    veşnică este îndurarea lui!

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.
 
Ant. Nu voi muri, ci voi trăi și voi istorisi faptele Domnului, aleluia!
 
Ant. 2 Binecuvântat este numele sfânt al slavei tale, aleluia!
 
Cântarea   Dan 3,52-57
Toată făptura să-l laude pe Domnul

 
Creatorul… e binecuvântat în veci (Rom 1,25).
 
Binecuvântat eşti, Doamne,
        Dumnezeul părinţilor noştri, *
    vrednic de laudă şi preamărit în veci!
 
Binecuvântat este numele sfânt al gloriei tale, *
    vrednic de laudă şi preamărit în veci! 
 
Binecuvântat eşti în templul sfânt gloriei tale, *
    vrednic de laudă şi preamărit în veci!
 
Binecuvântat eşti pe tronul domniei tale, *
    vrednic de laudă şi preamărit în veci! 
 
Binecuvântat eşti tu, care pătrunzi abisurile, †
    și stai peste heruvimi, *
    vrednic de laudă şi preamărit în veci!
 
Binecuvântat eşti pe firmamentul cerului, *
    vrednic de laudă şi preamărit în veci! 
 
Binecuvântaţi-l, toate lucrările Domnului, pe Domnul; *
    lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.
 
Ant. Binecuvântat este numele sfânt al slavei tale, aleluia!
 
Ant. 3 Aduceți preamărire Dumnezeului nostru; lucră­rile lui Dumnezeu sunt desăvârșite și toate căile lui sunt dreptate, aleluia!
 
Psalmul 150
Lăudaţi-l pe Domnul

 
Cântaţi cu duhul, cântaţi cu mintea, aceasta înseamnă: lăudaţi-l pe Dumnezeu cu sufletul şi cu trupul vostru (Hesychius).
 
Lăudaţi-l pe Domnul în sanctuarul său, *
    lăudaţi-l pe firmamentul puterii sale! 
Lăudaţi-l pentru faptele sale minunate, *
    lăudaţi-l pentru măreţia sa nesfârşită! 
Lăudaţi-l cu sunete de trâmbiță, *
    lăudaţi-l cu alăută şi harpă!
Lăudaţi-l cu timpane şi dansuri, *
    lăudaţi-l cu instrumente de suflat şi coarde! 
Lăudaţi-l cu cimbale plăcut sunătoare, †
    lăudaţi-l cu cimbale de veselie! *
    Să-l laude pe Domnul toată suflarea!
 
Ant. Aduceți preamărire Dumnezeului nostru; lucră­rile lui Dumnezeu sunt desăvârșite și toate căile lui sunt dreptate, aleluia!

LECTURA SCURTĂ    Fap 10,40-43

    Dumnezeu l-a înviat a treia zi pe Isus și a îngăduit să se arate nu întregului popor, ci nouă, martorilor aleși mai înainte de Dumnezeu, care am mâncat și am băut cu el după ce a înviat din morți, și ne-a poruncit să predicăm poporului și să dăm mărturie că el a fost pus de Dumnezeu judecător al celor vii și al celor morți. Toți profeții dau mărturie despre el că oricine crede în el primește iertarea păcatelor prin numele lui.
 
RESPONSORIUL SCURT
 
R. Cristoase, Fiul Dumnezeului celui viu, îndură-te de noi. * Aleluia, aleluia! Cristoase.
V. Tu, care ai înviat din morți. * Aleluia, aleluia! Slavă Tatălui. Cristoase.
 
    Ant. la Benedictus: Eu sunt păstorul oilor; eu sunt calea, adevărul și viața; eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și oile mele mă cunosc pe mine, aleluia!

CÂNTAREA DIN EVANGHELIE - BENEDICTUS LC 1,68-79

    Despre Mesia și Înaintemergătorul său

Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israél, *
    pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
    în casa lui Davíd, slujitorul său,
precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
    care au fost din vechime,
să ne mântuiască de dușmanii noştri *
    şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.
 
Astfel a arătat îndurarea faţă de părinţii noştri *
    şi-şi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
De jurământul pe care l-a făcut lui Abrahám, părintele nostru, *
    că ne va dărui harul
ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
    să-i slujim fără teamă,
în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
    în toate zilele vieţii noastre.
 
Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: *
    căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
pentru a da poporului său ştiinţa mântuirii *
    întru iertarea păcatelor,
prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
    cu care ne va vizita Cel care Răsare din înălţime, 
ca să-i lumineze pe cei ce se află în întuneric şi în umbra morţii*
    şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.
 
Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

    Ant.  Eu sunt păstorul oilor; eu sunt calea, adevărul și viața; eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și oile mele mă cunosc pe mine, aleluia!
 
RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
 
Să-l invocăm pe Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, care l-a înviat pe Isus, Domnul și Mântuitorul nostru:

    Luminează-ne, Doamne, cu strălucirea lui Cristos!

Părinte sfânt, care pe Isus, Fiul tău iubit, l-ai făcut să treacă din întunericul morții la lumina gloriei tale,
–    dă-ne harul să ajungem și noi la minunata ta lumină!
Tu, care ne-ai mântuit prin credință,
–    fă-ne să trăim astăzi în credința primită la Botez!
Tu, care ne înveți să căutăm cele de sus, unde Cristos șade la dreapta ta,
–    apără-ne de amăgirile păcatului!
Să strălucească în lume viața noastră, ascunsă în tine împreună cu Cristos,
–    prevestind un cer nou și un pământ nou!

Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău, vie împărăţia ta, facă-se voia ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne mântuieşte de cel rău. Amin.
 
RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE
 
Dumnezeule atotputernic și veșnic, călăuzește-ne spre bucuriile cerești, pentru ca și turma să ajungă acolo unde a intrat Cristos, bunul păstor, mergând biruitor înaintea ei. El, care, fiind Dumnezeu.
 
Domnul să ne binecuvânteze, să ne apere de orice rău, şi să ne ducă la viaţa cea veşnică. Amin.
 

- Meniu -