Breviarul

Ora medie

V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu.
R. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi.
V. Slavă Tatălui, şi Fiului, *
      şi Sfântului Duh.
R. Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
      şi în vecii vecilor. Amin.  Aleluia.
 
IMNUL

Ora a treia


O Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ora a şasea

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ora a noua

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Fii ajutorul meu, Doamne, după făgăduinţa ta, ca să trăiesc.

Psalmul 118 (119),113-120
XV (Samech)


Urăsc oamenii cu două feţe, *
    legea ta eu o iubesc.
Tu eşti locul meu de refugiu şi scutul meu, *
    mi-am pus toată speranţa în cuvântul tău.

Îndepărtaţi-vă de la mine, toţi cei răi; *
    eu voi păzi poruncile Dumnezeului meu.
Fii ajutorul meu, după făgăduinţa ta, ca să trăiesc, *
    şi nădejdea mea nu o dezamăgi.

Susţine-mă şi voi fi mântuit, *
    şi-mi voi găsi neîncetat bucuria în orânduirile tale.
Tu îi dispreţuieşti pe toţi cei care se îndepărtează
        de la orânduirile tale, *
    pentru că planurile lor sunt doar minciună.

Ca cenuşa sunt înaintea ta toţi păcătoşii pământului: *
    de aceea am iubit învăţăturile tale.
Îmi tremură carnea de frica ta *
    şi mă tem de judecăţile tale.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Fii ajutorul meu, Doamne, după făgăduinţa ta, ca să trăiesc.

Ant. 2 Ajută-ne, Dumnezeule, mântuirea noastră, şi şterge păcatele noastre.

Psalmul 78 (79),1-5.8-11.13
Plângere asupra Ierusalimului

Dacă ai fi cunoscut şi tu... cele ce-ţi sunt spre pace! (Lc 19,42).

Dumnezeule, popoarele păgâne au năvălit în moştenirea ta, †
    au pângărit templul tău cel sfânt *
    şi au prefăcut Ierusalimul în ruine.
Trupurile neînsufleţite ale slujitorilor tăi †
    le-au dat ca hrană păsărilor cerului, *
    şi carnea credincioşilor tăi
        au dat-o fiarelor pământului.

Le-au vărsat sângele ca apa împrejurul Ierusalimului, *
    şi n-a fost nimeni ca să-i îngroape.
Am ajuns de ocara vecinilor noştri, *
    de batjocura şi râsul celor care ne înconjoară.

Până când, Doamne, te vei mânia? †
    La nesfârşit? *
    Cât timp va mai arde gelozia ta ca focul?
Nu mai lua în seamă împotriva noastră
        greşelile părinţilor noştri, †
    ci să ne întâmpine degrabă îndurarea ta, *
    căci suntem cu totul lipsiţi de putere.
Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, *
    pentru slava numelui tău!
Eliberează-ne şi iartă-ne păcatele, *
    de dragul numelui tău.

De ce să spună păgânii: *
    „Unde este Dumnezeul lor?”
Să se cunoască între popoare răzbunarea
        înaintea ochilor noştri, *
    pentru sângele vărsat al slujitorilor tăi.
Să ajungă până la tine
        gemetele celor prinşi în război; †
    scapă-i cu braţul tău puternic *
    pe cei condamnaţi la moarte.
Iar noi, poporul tău şi turma păşunii tale,
        te vom lăuda în veci †
    şi vom vesti lauda ta *
    din generaţie în generaţie.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Ajută-ne, Dumnezeule, mântuirea noastră, şi şterge păcatele noastre.

Ant. 3 Dumnezeul oştirilor, priveşte din cer şi vizitează via aceasta.

Psalmul 79 (80)
Vizitează, Doamne, via ta

Vino, Doamne Isuse! (Ap 22,20).

Păstor al lui Israel, ascultă, †
    tu, care-l călăuzeşti pe Iosif ca pe o turmă, *
    tu, care şezi peste heruvimi, arată-te în strălucirea ta;
arată-ţi puterea în faţa lui Efraim,
        Beniamin şi Manase *
    şi vino să ne mântuieşti.

Dumnezeule, fă-ne să ne întoarcem, *
    fă să strălucească faţa ta şi vom fi mântuiţi! —

Doamne, Dumnezeul oştirilor, †
    cât va dura mânia ta, *
    fără a ţine seamă de rugăciunea poporului tău?
Tu ne-ai hrănit cu pâinea suspinelor *
    şi ne-ai adăpat din belşug cu lacrimi.
Ne-ai făcut de batjocura vecinilor noştri *
    şi duşmanii noştri râd de noi.
Dumnezeul oştirilor, fă-ne să ne întoarcem, *
    fă să strălucească faţa ta şi vom fi mântuiţi!
Tu ai scos o vie din Egipt *
    şi ai alungat popoare, ca s-o sădeşti.
Ai pregătit terenul pentru ea, *
    i-ai înfipt rădăcinile şi ea a umplut pământul.
S-au acoperit munţii de umbra ei *
    şi de ramurile ei, cedrii lui Dumnezeu.
I-ai întins mlădiţele până la mare *
    şi lăstarii ei ajungeau până la fluviu.

Pentru ce i-ai smuls acum gardul, *
    încât toţi trecătorii o jefuiesc?
O pustieşte mistreţul din pădure *
    şi o pasc animalele sălbatice.
Dumnezeul oştirilor, întoarce-te! †
    Priveşte din cer şi vezi, *
    vizitează via aceasta.

Ocroteşte ceea ce a plantat dreapta ta *
    şi pe fiul omului pe care l-ai întărit pentru tine.
Cei care au ars-o cu foc ca pe gunoi *
    să piară la ameninţarea feţei tale.
Mâna ta să fie peste omul dreptei tale, *
    peste fiul omului pe care l-ai întărit pentru tine.
Atunci nu ne vom mai îndepărta de tine, †
    tu ne vei da viaţă *
    şi vom invoca numele tău.

Doamne, Dumnezeul oştirilor,
        fă-ne să ne întoarcem, *
    fă să strălucească faţa ta şi vom fi mântuiţi!

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Dumnezeul oştirilor, priveşte din cer şi vizitează via aceasta.

La alte Ore, psalmodia complementară, categoria: Rugăciuni - Rugăciuni.

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ Înţ 19,22

În toate, Doamne, ai preamărit poporul tău şi l-ai cinstit şi nu l-ai trecut cu vederea, ci în toată vremea şi în tot locul i-ai stat alături.

V. Tu eşti Dumnezeu, care faci fapte minunate.
R. Ai făcut cunoscută între popoare puterea ta.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care în ceasul al treilea l-ai trimis pe Duhul Sfânt asupra apostolilor aflaţi în rugăciune, te rugăm cu umilinţă să ne faci şi pe noi părtaşi la harul lui. Prin Cristos.

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ Dt 4,7

Care este acel popor mare ai cărui dumnezei să fie atât de aproape cât de aproape este Domnul, Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm?

V. Domnul este aproape de toţi cei care îl cheamă.
R. Şi ascultă rugăciunea lor.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, la tine nu este negură şi nici întuneric; trimite strălucirea luminii tale asupra noastră, pentru ca, primind cuvântul tău, să umblăm pe căile tale cu inimă deschisă şi credincioasă. Prin Cristos.

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ Est 10,3f

Neamul lui Israel sunt aceia care au strigat către Domnul şi Domnul a mântuit poporul său şi ne-a eliberat pe noi de toate relele şi a făcut semne mari şi minuni cum nu s-au mai făcut vreodată între popoare.

V. Îţi mulţumesc, Doamne, că m-ai ascultat.
R. Şi ai fost mântuirea mea.

Rugăciunea de încheiere
Ascultă, Dumnezeule, rugăciunile noastre şi dă-ne harul să imităm răbdarea Fiului tău unul-născut, ca să purtăm cu seninătate greutăţile vieţii. Prin Cristos.

Să-l binecuvântăm pe Domnul.
R. Mulțumim lui Dumnezeu.

- Meniu -