Breviarul

Ora medie

V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu.
R. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi.
V. Slavă Tatălui, şi Fiului, *
      şi Sfântului Duh.
R. Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
      şi în vecii vecilor. Amin.  Aleluia.
 
IMNUL

Ora a treia


    Ni se-nalță iarăși glasul
    Către cer, căci este ceasul
    Când Cristos, cu crucea-n spate,
    Drumul morții îl străbate.

    Vina lumii cea fatală,
    Suferind, Cristos o spală
    Și deschide omenirii
    Timpul nou al mântuirii.

    De asemeni, este ora
    Când Promisul tuturora,
    Duhul Sfânt, întâia oară
    La Ierusalim coboară.

    Ale tale slugi supuse
    Slavă îți aduc, Isuse.
    Tată, cinste-n veci să-ți fie,
    Duhule, mărire ție. Amin.

Ora a şasea

    Toți lui Dumnezeu cel mare
    Să-i aducem închinare;
    Nu-i nimic mai sfânt pe lume
    Ca în veci slăvitu-i nume.

    Este ora cea obscură,
    Când sărmana creatură,
    Pradă unei uri perfide,
    Creatorul și-l ucide.

    Marea crimă ne constrânge
    Să vărsăm lacrimi de sânge
    Și să stingem oarba ură
    Cu a dragostei căldură.

    Ale tale slugi supuse
    Slavă îți aduc, Isuse.
    Tată, cinste-n veci să-ți fie,
    Duhule, mărire ție. Amin.

Ora a noua

    Când Stăpânul vieții moare,
    Sus se stinge sfântul soare;
    Însă crucea pe-o colină
    Răspândește-n jur lumină.

    Moartea Domnului pe cruce
    Viață morților le-aduce.
    Moartea nu mai e stăpână
    Peste morții din țărână.

    A-nceput o eră nouă,
    Bucuria, ca o rouă
    A-nălțimilor eterne,
    Peste inimi se așterne.

    Ale tale slugi supuse
    Slavă îți aduc, Isuse.
    Tată, cinste-n veci să-ți fie,
    Duhule, mărire ție. Amin.

PSALMODIA

Ant. Aleluia, aleluia, aleluia!

Psalmul 118 (119),17-24

III (Ghimel)

Fă bine slujitorului tău, ca să rămân în viaţă *
    şi să păzesc cuvântul tău.
Deschide-mi ochii ca să văd *
    minunăţiile legii tale!

Eu sunt străin pe pământ: *
    să nu ascunzi de mine poruncile tale!
Sufletul meu se consumă într-una *
    de dorul judecăţilor tale.

Tu îi mustri pe cei mândri, pe cei blestemaţi *
    care se abat de la hotărârile tale.
Ia de la mine ocara şi defăimarea, *
    căci am păzit învăţăturile tale.

Chiar dacă cei puternici se pun împotriva mea, *
    totuşi slujitorul tău se gândeşte la orânduirile tale.
Învăţăturile tale sunt desfătarea mea, *
    îndreptările tale sunt sfătuitorii mei.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 24 (25)
Rugăciune pentru iertare şi mântuire

Speranţa nu înşală (Rom 5,5).

I
Către tine, Doamne, înalţ sufletul meu, *
    Dumnezeul meu, mă încred în tine;
să nu fiu făcut de ruşine, *
    ca să nu râdă de mine duşmanii mei.
Toţi cei care se încred în tine *
    nu vor fi făcuţi de ruşine.
Vor fi făcuţi de ruşine *
    cei care te trădează pentru lucruri de nimic.

Fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale, *
    şi învaţă-mă cărările tale.
Călăuzeşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă, †
    căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele *
    şi pe tine te-am aşteptat ziua întreagă.
Aminteşte-ţi, Doamne, de îndurările tale †
    şi de faptele milostivirii tale, *
    căci ele sunt veşnice.
Nu-ţi aduce aminte de păcatele tinereţii mele *
    şi de fărădelegile mele;
adu-ţi aminte de mine în îndurarea ta, *
    pentru bunătatea ta, Doamne.

Domnul este bun şi drept, *
    el arată păcătoşilor calea;
îi face pe cei săraci să umble după dreptate, *
    îi învaţă pe cei smeriţi căile sale.

Toate căile Domnului sunt adevăr şi îndurare*
    pentru cei ce păzesc legământul şi legile sale.
Pentru numele tău, Doamne, *
    iartă-mi păcatul meu pentru că este mare.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

II

Cine este omul care se teme de Domnul? *
    Lui îi arată calea pe care s-o aleagă.
Sufletul lui va locui în fericire *
    şi urmaşii lui vor moşteni pământul.

Domnul descoperă taina sa celor care se tem de el *
    şi îi învaţă legământul său.
Ochii mei sunt pururea spre Domnul, *
    căci el scoate din laţ picioarele mele.

Întoarce-te spre mine şi arată-ţi îndurarea, *
    căci sunt singur şi nefericit.
Eliberează de nelinişte inima mea, *
    scoate-mă din necazurile mele.

Priveşte la umilirea şi la truda mea *
    şi iartă-mi toate păcatele.
Vezi că duşmanii mei se înmulţesc *
    şi cu ură înverşunată mă urăsc.

Păzeşte sufletul meu şi mântuieşte-mă; *
    să nu fiu făcut de ruşine
        pentru că mi-am pus speranţa în tine.
Nevinovăţia şi dreptatea să mă ocrotească *
    pentru că am sperat în tine.

Eliberează-l, Dumnezeule, pe Israel *
    din toate strâmtorările sale.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Aleluia, aleluia, aleluia!

La alte Ore, psalmodia complementară, categoria: Rugăciuni - Rugăciuni.

Ora a treia

Lectura scurtă    1Cor 12,13

    Noi toți am fost botezați într-un singur Duh spre a forma un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie liberi, și toți am fost adăpați într-un singur Duh.

    V. Domnul a înviat cu adevărat, aleluia!
    R. Și i s-a arătat lui Simon, aleluia!

Ora a șasea

Lectura scurtă    Tit 3,5b-7

    Dumnezeu ne-a mântuit prin baia renașterii și reîn­noirii Duhului Sfânt pe care l-a revărsat din belșug asu­pra noastră prin Isus Cristos, mântuitorul nostru, pentru ca, justificați prin harul lui, să devenim în speranță moștenitori ai vieții veșnice.

    V. S-au bucurat ucenicii, aleluia!
    R. Văzându-l pe Domnul, aleluia!

Ora a noua

Lectura scurtă    Cf. Col 1,12-14

    Să-i aducem mulțumire Tatălui care ne-a învrednicit să avem parte la moștenirea sfinților în lumină. El ne-a eliberat de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului iubirii sale. În el avem răscumpărarea, iertarea păcatelor.

    V. Rămâi cu noi, Doamne, aleluia!
    R. Căci s-a făcut seară, aleluia!

Rugăciunea de încheiere

Harul tău, Dumnezeule, din păcătoși ne face drepți și din nenorociți ne face fericiți; ocrotește ceea ce ai săvârșit, ocrotește darurile tale, pentru ca toți aceia pe care i-ai îndreptățit prin credință să nu fie lipsiți de puterea statorniciei.
Prin Cristos Domnul nostru.

Să-l binecuvântăm pe Domnul.
R. Mulțumim lui Dumnezeu.
 

- Meniu -