Breviarul

Ora medie

V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu.
R. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi.
V. Slavă Tatălui, şi Fiului, *
      şi Sfântului Duh.
R. Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
      şi în vecii vecilor. Amin.  Aleluia.
 
IMNUL

Ora a treia


O Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ora a şasea

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ora a noua

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Iubirea este plinătatea legii.

Psalmul 118 (119),97-104
XIII (Mem)


Cât de mult iubesc legea ta, Doamne, *
    toată ziua meditez la ea.
Poruncile tale mă fac mai înţelept decât duşmanii mei, *
    pentru că întotdeauna sunt cu mine.

Sunt mai înţelept decât toţi învăţătorii mei, *
    deoarece cuget la mărturiile tale.
Am mai multă pricepere decât bătrânii, *
    pentru că păzesc orânduirile tale.

Îmi ţin paşii departe de orice cale a răului, *
    pentru a păzi cuvântul tău.
Nu mă abat de la judecăţile tale, *
    pentru că tu însuţi mă înveţi.

Cât de plăcute sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele! *
    [Ele sunt mai dulci] decât mierea pentru gura mea.
Am căpătat pricepere din orânduirile tale, *
    de aceea urăsc orice cale a minciunii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

Ant.  Iubirea este plinătatea legii.

Ant. 2 Adu-ţi aminte de adunarea ta, Doamne, pe care ai câştigat-o de la început.

Psalmul 73 (74)
Plângere pentru devastarea templului

Nu vă temeţi de aceia care ucid trupul (Mt 10,28).

I

De ce, Dumnezeule, ne respingi pentru totdeauna? †
    Pentru ce s-a aprins mânia ta *
    împotriva turmei păşunii tale?
Adu-ţi aminte de adunarea ta, *
    pe care ai câştigat-o odinioară,
de tribul pe care l-ai răscumpărat ca moştenire a ta, *
    de Muntele Siónului, pe care [ţi-ai stabilit] locuinţa.
Îndreaptă-ţi paşii spre aceste ruine fără sfârşit, *
    duşmanul a devastat totul în sanctuarul tău!

Asupritorii tăi au scos răgete în mijlocul templului tău. *
    În locul semnelor noastre şi-au pus însemnele lor.
Ca unii ce ridică securea *
    într-un desiş de codru,
aşa au sfărâmat cu lovituri de securi şi de ciocane *
    porţile sale.

Au pus foc sanctuarului tău; *
    au pângărit şi au dărâmat până la pământ locuinţa numelui tău.
Au zis în inima lor: „Să-i distrugem pe toţi”; *
    au ars toate lăcaşurile lui Dumnezeu din ţară.
Semnele noastre nu le mai vedem, †
    nu mai e niciun profet *
    şi nimeni dintre noi nu ştie până când.

Până când, Dumnezeule, ne va insulta asupritorul? *
    Oare va dispreţui dușmanul numele tău la nesfârşit?
De ce ţi-ai îndepărtat mâna ta [de la noi], *
    de ce ţii nemişcată dreapta ta?
Dar Dumnezeu este regele nostru din timpuri străvechi, *
    cel care săvârşeşte mântuirea pe faţa pământului.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

Ant.  Adu-ţi aminte de adunarea ta, Doamne, pe care ai câştigat-o de la început.

Ant. 3 Ridică-te, Dumnezeule, şi apără cauza ta.

II

Tu ai despicat marea cu puterea ta, *
    ai sfărâmat capetele monștrilor în ape.
Tu ai zdrobit capetele Leviatánului, *
    le-ai dat ca hrană unui popor din pustiu.
Ai făcut să ţâşnească izvoare şi pâraie, *
    tu ai secat râurile veşnic curgătoare.
A ta este ziua şi a ta este noaptea, *
    tu ai creat luna şi soarele.
Tu ai fixat toate marginile pământului, *
    vara şi iarna tu le-ai făcut.

Adu-ţi aminte: †
    duşmanul l-a insultat pe Domnul *
    şi un neam nebun a defăimat numele tău.
Să nu dai fiarelor sufletul turturelei tale, *
    viaţa săracilor tăi să n-o dai uitării niciodată.
Privește la alianța ta, †
    căci toate colţurile ascunse ale ţării *
    sunt pline de cuiburi ale violenţei!

Cel asuprit să nu plece umililt de la tine, *
    cel sărac şi cel sărman să laude numele tău!
Ridică-te, Dumnezeule, apără cauza ta; *
    adu-ţi aminte cum te insultă cel nebun toată ziua.
Nu uita strigătul potrivnicilor tăi, *
    larma celor care se ridică împotriva ta!

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. 3 Ridică-te, Dumnezeule, şi apără cauza ta.

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ Ier 22,3

Faceţi judecată şi dreptate şi eliberaţi-l pe cel nedreptățit din mâna celui care oprimă! Nu-i tratați cu violență pe străin, pe orfan şi pe văduvă şi nu vărsaţi sânge nevinovat în locul acesta!

V. Domnul va judeca tot pământul cu dreptate.
R. Va judeca popoarele cu nepărtinire.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, care, în ceasul al treilea, l-ai revărsat asupra apostolilor pe Duhul tău, Mângâietorul, trimite şi asupra noastră acelaşi spirit al iubirii, ca să te putem mărturisi cu fidelitate în faţa tuturor oamenilor. Prin Cristos.

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ Dt 15,7-8

Dacă va fi la tine vreun sărac dintre frații tăi, înlăuntrul porților tale, în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu-ţi împietrești inima şi să nu-ţi închizi mâna înaintea fratelui tău sărac! Ci să-i deschizi mâna și să-l împrumuți cu oricât i-ar trebui pentru nevoia pe care o are!

V. Tu asculţi, Doamne, dorinţa celui sărac.
R. Tu îi întăreşti inima şi-ţi pleci urechea spre el.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care i-ai dezvăluit apostolului Petru gândul tău mântuitor asupra tuturor neamurilor, fă, în marea-ţi bunătate, ca faptele noastre să-ţi fie plăcute şi, prin darul tău, să slujească planului tău de iubire şi de mântuire. Prin Cristos.

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ Prov 22,22-23

Nu-l despuia pe cel sărac, pentru că este sărac, şi nu-l strivi pe cel umil la poartă! Căci Domnul va apăra cauza lor şi va răpi viaţa celor care răpesc de la ei.

V. Domnul îl eliberează pe sărmanul care nu are ajutor.
R. Şi scapă viaţa săracilor săi.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care l-ai trimis pe îngerul tău la centurionul Corneliu ca să-i arate calea mântuirii, dă-ne, te rugăm, harul să lucrăm cu tot mai multă râvnă la mântuirea tuturor, pentru ca, adunaţi laolaltă în Biserica ta, să putem ajunge cu toţii la tine. Prin Cristos.

Să-l binecuvântăm pe Domnul.
R. Mulțumim lui Dumnezeu.

- Meniu -