Breviarul

Ora medie

V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu.
R. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi.
V. Slavă Tatălui, şi Fiului, *
      şi Sfântului Duh.
R. Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
      şi în vecii vecilor. Amin.  Aleluia.
 
IMNUL

Ora a treia


O Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ora a şasea

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ora a noua

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Mâna ta să-mi vină în ajutor, căci am ales învăţăturile tale.

Psalmul 118 (119),169-176
XXII (Tau)


Să ajungă strigarea mea, Doamne,
        înaintea feţei tale, *
    dă-mi înţelegere, potrivit cuvântului tău!
Să vină rugăciunea mea în faţa ta, *
    după făgăduinţa ta eliberează-mă!

Buzele mele să vestească lauda ta, *
    căci tu mă înveţi îndreptările tale.
Să cânte limba mea cuvintele tale, *
    căci toate poruncile tale sunt drepte.

Mâna ta să-mi vină în ajutor, *
    căci am ales învăţăturile tale.
Suspin de dor, Doamne, după mântuirea ta, *
    şi legea ta este desfătarea mea.

Să trăiască sufletul meu şi să te laude, *
    judecăţile tale îmi vor veni în ajutor.
Am rătăcit ca o oaie care s-a pierdut, *
    caută-l pe slujitorul tău,
        căci nu am uitat poruncile tale.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Mâna ta să-mi vină în ajutor, căci am ales învăţăturile tale.

Ant. 2 Tronul tău, Dumnezeule, este veşnic.

Psalmul 44 (45)
Nunta regelui

Iată, vine Mirele: ieşiţi în întâmpinarea lui! (Mt 25,6).

I

Din inima mea se revarsă cuvinte frumoase, †
    eu vreau să-i prezint regelui opera mea. *
    Limba mea să fie ca pana unui scriitor iscusit.

Tu eşti cel mai fermecător dintre fiii oamenilor; †
    har a fost revărsat pe buzele tale *
    şi, de aceea, te-a binecuvântat Dumnezeu în veac.
Încinge-ţi sabia peste coapsa ta, viteazule, *
    ea este strălucirea şi măreţia ta.
Înaintează cu maiestate, suie în carul de luptă, †
    pentru adevăr, blândeţe şi dreptate, *
    şi te va învăţa lucruri minunate dreapta ta.
Săgeţile tale sunt ascuţite,†
    pătrund în inima duşmanilor regelui; *
    popoarele cad la picioarele tale.

Tronul tău, Dumnezeule, este veşnic; *
    sceptrul dreptăţii este sceptrul domniei tale.
Ai iubit dreptatea şi ai urât fărădelegea; †
    de aceea te-a uns Dumnezeu, Dumnezeul tău,
        cu untdelemnul bucuriei, *
    ca pe nimeni altul dintre semenii tăi.

Mir, aloe şi casia înmiresmează toate hainele tale; *
    din palate de fildeş, coarde de harpă te înveselesc.
Fiice de regi sunt în preajma ta, *
    regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Tronul tău, Dumnezeule, este veşnic.

Ant. 3 Am văzut noul Ierusalim ca o mireasă împodobită pentru mirele său.

II

Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea, *
    uită de poporul tău şi de casa tatălui tău.
Regele râvneşte frumuseţea ta; *
    el îţi este stăpânul, pleacă-te în faţa lui.
Fiicele Tirului aduc daruri *
    şi bogaţii poporului caută faţa ta.

Fiica regelui este strălucitoare *
    când îşi face intrarea
        îmbrăcată în haine brodate cu aur.
În haine strălucitoare e adusă la rege; †
    fecioare formează alaiul ei, *
    prietenele ei sunt aduse la tine.
Sunt aduse în bucurie şi veselie, *
    sunt conduse în palatul regelui.

În locul părinţilor tăi vor fi copiii tăi, *
    şi îi vei pune stăpânitori peste tot pământul.
Îmi voi aduce aminte de numele tău
        din neam în neam; *
    de aceea te vor lăuda popoarele în veci
        şi în vecii vecilor.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Am văzut noul Ierusalim ca o mireasă împodobită pentru mirele său.

La alte Ore, psalmodia complementară, categoria: Rugăciuni - Rugăciuni.

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ Dan 6,27b-28a

Dumnezeul nostru este Dumnezeul cel viu, care rămâne veşnic; împărăţia lui nu va fi distrusă şi domnia lui nu va avea sfârşit. El eliberează şi mântuieşte; el face fapte mari şi minuni în cer şi pe pământ.

V. Opriţi-vă şi vedeţi că eu sunt Dumnezeu.
R. Preaînălţat voi fi între neamuri, preaînălţat voi fi pe pământ.

Rugăciunea de încheiere
Doamne Dumnezeule, Părinte atotputernic, noi ne închinăm maiestăţii tale şi te rugăm să reverşi lumina Duhului Sfânt asupra noastră, pentru ca, apăraţi de orice duşman, să ne bucurăm pururi întru lauda ta. Prin Cristos.

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ Rom 15,5-7

Dumnezeul statorniciei şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi sentimente unii faţă de alţii, ca ale lui Cristos Isus, pentru ca, într-un cuget şi într-un singur glas, să-l preamăriţi pe Dumnezeu şi pe Tatăl Domnului nostru Isus Cristos. De aceea, primiţi-vă unii pe alţii după cum şi Cristos v-a primit pe voi spre gloria lui Dumnezeu.

V. Domnul îşi află desfătarea în poporul său.
R. Şi-i va încununa pe cei blânzi cu mântuire.

Rugăciunea de încheiere
Doamne, lumină şi flacără a iubirii veşnice, dă-ne harul să ardem pururi de dragostea ta, ca să te iubim pe tine mai presus de toate şi pe fraţii noştri, pentru tine, într-o
unică iubire. Prin Cristos.

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ Fil 4,8.9b

În rest, fraţilor, preocupaţi-vă de acestea: toate cele adevărate, toate cele demne, toate cele drepte, toate cele curate, toate cele plăcute, toate cele vrednice de laudă, tot ce e nobil, ce e drept, ce e curat, ce e vrednic de iubire, ce e vrednic de cinste, dacă ceva este virtute sau onorabil, şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

V. Te voi preamări, Dumnezeule, regele meu.
R. Şi voi binecuvânta numele tău în vecii vecilor.

Rugăciunea de încheiere
Ascultă-ne, Doamne, şi dăruieşte-ne pacea statornică pe care o cerem de la tine, ca să te putem sluji cu bucurie în toate zilele vieţii noastre şi, prin mijlocirea preafericitei Fecioare Maria, să ne învrednicim a ajunge în împărăţia ta. Prin Cristos.

Să-l binecuvântăm pe Domnul.
R. Mulțumim lui Dumnezeu.

- Meniu -