Breviarul

Oficiul lecturilor

Invitatoriul
V. Doamne, deschide-mi buzele.
R. Şi gura mea va vesti lauda ta.

Ant. Veniţi să-l adorăm pe Dumnezeu, cel care este minunat în sfinţii săi.

Psalmul 94 (95)
Chemare la preamărirea lui Dumnezeu

Îndemnaţi-vă unul pe altul în fiecare zi, cât timp se mai poate spune „Astăzi!” (Evr 3,13).

Veniţi să cântăm cu veselie Domnului,
    să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre!
Să mergem înaintea lui cu cântece de laudă
    şi în cântări de psalmi să-l preamărim!

Căci mare Dumnezeu este Domnul
    şi mare împărat peste toţi zeii;
în mâna lui sunt adâncurile pământului
    şi ale lui sunt înălţimile munţilor;
a lui este marea, căci el a făcut-o,
    şi mâinile lui au plăsmuit uscatul.

Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui
    şi să îngenunchem înaintea Domnului,
        creatorul nostru,
căci el este Dumnezeul nostru,
    iar noi suntem poporul pe care el îl păstoreşte,
    turma pe care mâna lui o călăuzeşte.

O, de aţi asculta astăzi glasul lui:
    „Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba,
    ca în ziua de la Massa, în pustiu;
acolo m-au ispitit părinţii voştri,
    m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele.

Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta;
        de aceea am zis:
    Este un popor cu inima rătăcită,
nu au cunoscut căile mele;
    de aceea am jurat în mânia mea:
    Nu vor intra în odihna mea!”

Slavă Tatălui, şi Fiului,
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea,
    şi în vecii vecilor. Amin.

    Ant. Veniţi să-l adorăm pe Dumnezeu, cel care este minunat în sfinţii săi.

IMNUL

Aducând cu bucurie slava care se cuvine
Unui sfânt ce-n viaţă, Doamne, te-a slujit numai pe tine,
Te slăvim, Stăpâne-al nostru, şi pe tine, totodată,
Înălţându-ţi şi cântându-ţi imn de dragoste curată.

Ucenic ţi-a fost acesta, căci urmându-ţi glasul tainic,
S-a-nvoit să fie-n lume al iubirii tale crainic;
Nu a fost în stare lumea să-l atragă, să-l înşele,
Cu averea, cu plăcerea, rod al patimilor rele.

Doamne, clipă după clipă, pân-la ultima suflare,
A trăit unit cu tine, pentru slava ta cea mare.
Să-ţi ofere totul ţie: gânduri, fapte şi cuvinte,
A fost ţelul vieţii sale şi dorinţa lui fierbinte.

Pe pământ, din fapte bune, pentru cer şi-a strâns comoară;
De aceea, când la tine l-ai chemat şi-a fost să moară,
L-ai făcut părtaş în ceruri de vederea feţei tale
Şi-a urcat pe firmament ca stea a vieţii monahale.

El ne-a dat, slăvite Doamne, pildă bună tuturora;
Fă să mergem pe-a sa urmă, ca, atunci când vine ora,
Să lăsăm această lume, să-ţi aducem cinste ţie,
S-adorăm Treimea Sfântă în a ta împărăţie. Amin.

Sau:

Læti coléntes fámulum
Qui te perfécte cóluit,
Tibi gratánter, Dómine,
Amóris hymnum prómimus.

Christi fidélis ássecla,
Ultro relíquit gáudia
Cuncta quæ mundus éxhibet
Fugáces atque cópias.

Tibi se vovit súbditum
Humilitáte oboediens,
Christi, carnis mundítie,
Sponsi æmulátor vírginum.

Tibi placére géstiit
Tibíque adhæsit únice,
Mentem, verba vel ópera
Amóris fovens ígnibus.

His caritátis vínculis
In terris tibi déditus,
Liber ad astra iúgiter
Triumphatúrus pródiit.

Eius exémplis éxcitos
Da gradi nos alácriter,
Ut te cum Nato et Spíritu
Laudémus hymnis cælicis. Amen.

Sau alt imn sau cântare adaptată, aprobată de autoritatea bisericească.

PSALMODIA

Ant. 1
Dumnezeu se ridică şi cei care-l urăsc fug dinaintea feţei lui.

Psalmul 67 (68)
Intrarea triumfală a Domnului

Ridicându-se în înălţime, a dus captivă captivitatea, a dat daruri oamenilor (Ef 4,8).

I
Dumnezeu se ridică, dușmanii lui se risipesc *
    şi cei care-l urăsc fug dinaintea feţei lui.
Cum se risipeşte fumul, aşa îi risipeşti, †
    cum se topeşte ceara în faţa focului, *
    aşa pier cei răi din faţa lui Dumnezeu.
Cei drepţi se bucură şi tresaltă de bucurie
        în faţa lui Dumnezeu, *
    exultă [în tresăltări] de bucurie.

Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi psalmi numelui său, *
    pregătiţi calea celui care încalecă pe nori:
numele său este Domnul, *
    tresăltaţi de bucurie înaintea lui!
Dumnezeu este tatăl orfanilor, †
    apărătorul văduvelor, *
    el, [care locuieşte] în lăcaşul său cel sfânt.
Dumnezeu dă o casă celor părăsiţi, †
    el îi face pe prizonieri să iasă [pe poarta] libertăţii, *
    dar cei care nu vor să se supună vor locui în pământ uscat.

Dumnezeule, când ieşeai înaintea poporului tău, †
    când păşeai prin pustiu, *
    pământul se cutremura şi cerurile picurau ploaie
înaintea Dumnezeului de pe Sínai, *
    înaintea Domnului Dumnezeului lui Israél.
Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule, *
    moştenirea ta, sleită de puteri, ai înviorat-o.
Dumnezeule, viețuitoarele tale au locuit în [ţara]
        pe care ai pregătit-o în iubirea ta *
    pentru cel sărac.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Dumnezeu se ridică şi cei care-l urăsc fug dinaintea feţei lui.

Ant. 2 Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii; Domnul Dumnezeu are putere și asupra morţii.

II
Un cuvânt spune Domnul, *
    şi sunt o armată mare
        femeile aducătoare de veşti bune:
„Regii oștirilor o iau la fugă *
    şi [femeile], acasă, împart prada.
În timp ce voi sunteți culcați prin staule, †
    aripile porumbiţei sunt acoperite cu argint *
    şi penele ei au luciri de aur.
Când Cel Atotputernic îi împrăştia pe regi, *
    ningea pe Ţalmon”.
Munte al lui Dumnezeu este Muntele Basán, *
    munte cu vârfuri semeţe este Muntele Basán.
De ce sunteţi plini de invidie,
        voi, munţi cu vârfuri înalte, †
    pe muntele pe care Dumnezeu şi l-a dorit ca lăcaş al său? *
    Domnul va locui [acolo] de-a pururi.
Carele lui Dumnezeu sunt mii şi mii, *
    Domnul vine din Sínai
        în sanctuarul său.
Te-ai urcat în înălţimi, ai dus captivă captivitatea, †
    ai primit în dar oameni: *
    chiar şi cei care nu vor să se supună vor locui la Domnul Dumnezeu.

Binecuvântat să fie Domnul zi de zi, *
    Dumnezeul mântuirii noastre ne poartă de grijă.
Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii, *
    Domnul Dumnezeu are putere și asupra morţii.
Dar Dumnezeu zdrobeşte capetele dușmanilor, *
    creştetul păros al celor ce umblă în vinovățiile lor.

Domnul a spus:
        „Din Basán îi voi aduce înapoi, *
    îi voi aduce din adâncul mării,
ca să-ţi afunzi piciorul în sânge, *
    şi limbile câinilor tăi
        să aibă partea lor din duşmani”.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii; Domnul Dumnezeu are putere și asupra morţii.

Ant. 3 Cântaţi lui Dumnezeu, domnii ale pământului, cântaţi Domnului psalmi.

III
Iată alaiul tău, Dumnezeule, *
    alaiul Dumnezeului şi regelui meu,
        în sanctuar!
În faţă merg cântăreţii, †
    în urmă, muzicanţii, *
    iar la mijloc, fetele cu tamburine.
„Binecuvântaţi-l pe Dumnezeu în adunările [voastre], *
    [binecuvântaţi-l] pe Domnul,
        voi, cei din seminţiile lui Israél!”.
Iată-l pe Beniamín, mezinul, †
    el conduce căpeteniile lui Iúda şi cetele lor, *
    căpeteniile lui Zabulón, căpeteniile lui Neftáli.

Arată-ţi, Dumnezeul meu, puterea, *
    confirmă, Dumnezeule,
        ceea ce ai făcut pentru noi!
Pentru templul tău din Ierusalím, *
    regii îţi vor aduce daruri.
Înspăimântă fiara din trestii, †
    cireada de tauri cu viţeii popoarelor: *
    să se plece la pământ cărând bucăţi de argint!
Împrăştie popoarele care se complac în războaie. †
    Vor veni mai-marii Egiptului, *
    Etiópia îşi va întinde mâinile spre Dumnezeu.

Cântaţi lui Dumnezeu, domnii ale pământului, *
    cântaţi Domnului psalmi;
lui, care vine călare pe ceruri, pe cerurile veşnice, *
    iată, răsună cu putere glasul lui în tunet.

Recunoaşteţi-i lui Dumnezeu puterea, †
    măreţia lui asupra Israélului, *
    puterea lui mai presus de nori!
Înfricoşător eşti, Dumnezeule, din sanctuarul tău. †
    Dumnezeul lui Israél,
        el dă poporului putere şi tărie. *
    Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
    şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
    şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Cântaţi lui Dumnezeu, domnii ale pământului, cântaţi Domnului psalmi.

V. Domnul îl cheamă pe cel drept pe căi drepte.
R. Şi îi descoperă împărăţia lui Dumnezeu.

LECTURA ÎNTÂI

Din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 3,7–4,1.4-9

Bucuraţi-vă mereu în Domnul

    Fraţilor, cele care erau pentru mine un câştig, de dragul lui Cristos, eu le-am considerat o pierdere, ba, mai mult, de acum consider că toate sunt o pierdere în comparaţie cu superioritatea cunoaşterii lui Cristos Isus Domnul meu. De dragul lui am pierdut toate şi le consider gunoi ca să-l câştig pe Cristos şi să mă aflu în el, fără a avea justificarea mea proprie, care [vine] din Lege, ci pe aceea care [vine] din credinţa în Cristos, justificarea ce [vine] de la Dumnezeu, [bazată] pe credinţă. Pe el [vreau] să-l cunosc şi puterea învierii lui şi comuniunea la pătimirile sale, fiind conformat cu el în moarte, doar voi ajunge cumva la învierea din morţi.
    Nu că aş avea deja aceasta sau aş fi desăvârşit, dar urmăresc s-o cuceresc aşa cum am fost şi eu cucerit de Cristos Isus. Fraţilor, eu nu consider că i-aş fi cucerit, dar un singur lucru fac: uit cele din urma mea şi mă avânt către cele dinainte. Urmăresc scopul, răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu, în Cristos Isus.
    Aşadar, toţi câţi suntem desăvârşiţi să avem acest gând şi, dacă gândiţi ceva altfel, Dumnezeu vă va  revela şi aceasta. Totuşi, de acolo de unde am ajuns, să continuăm în acelaşi mod!
    Fraţilor, fiţi imitatorii mei şi priviţi cu atenţie la aceia care umblă după modelul pe care îl aveţi în noi! Căci v-am spus de multe ori şi vă spun şi acum plângând: mulţi umblă ca niște duşmani ai crucii lui Cristos. Sfârşitul lor este pieirea, dumnezeul lor este pântecele, iar gloria lor este în ruşinea lor, cugetând numai la cele pământeşti. Însă patria noastră este în ceruri, de unde îl aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Cristos. El va schimba trupul umilinţei noastre, făcându-l asemănător cu trupul gloriei sale prin puterea cu care este în stare să-şi supună toate.
    Aşa încât, fraţii mei iubiţi şi doriţi, bucuria şi coroana mea, rămâneţi astfel statornici în Domnul, iubiţii mei!
    Bucuraţi-vă mereu în Domnul! Iarăşi vă spun: bucuraţi-vă! Bunăvoinţa voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor! Domnul este aproape. Nu vă îngrijoraţi pentru nimic şi, în orice împrejurare, cerând cu insistenţă prin rugăciune, cu mulţumire, să fie făcute cunoscute cererile voastre lui Dumnezeu! Iar pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire, va păzi inimile şi gândurile voastre în Cristos Isus.
    În rest, fraţilor, gândiţi-vă la acestea: cele adevărate, cele demne, cele drepte, cele curate, cele plăcute, cele vrednice de laudă, ce e virtute, ce-i de laudă, ceea ce aţi învăţat şi primit, ce aţi auzit şi văzut la mine, aceea să puneţi în practică! Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

RESPONSORIUL Lc 12,35; Mt 24,42

R. Să fie coapsele voastre încinse şi luminile aprinse, * iar voi fiţi asemenea oamenilor care-şi aşteaptă stăpânul să se întoarcă de la nuntă.
V. Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi în ce zi vine stăpânul vostru, * iar voi.

LECTURA A DOUA


Din Scrisorile către toți credincioșii, ale sfântului Francisc din Assisi

(Opuscula, edit. Quaracchi 1949, 87-94)

Trebuie să fim simpli, umili și curați

    Tatăl preaînalt l-a trimis pe arhanghelul său, Gabriel, ca să vestească sfintei și glorioasei Fecioare Maria că Cuvântul Tatălui, așa de vrednic, așa de sfânt și așa de glorios, va coborî din cer și din sânul ei va primi trupul adevărat al omenității și fragilității noastre. El, fiind deosebit de bogat, a voit totuși să aleagă sărăcia, pentru sine și pentru Maica sa preasfântă. La apropierea pătimi­rii sale, a celebrat Paștele cu ucenicii săi. Apoi l-a rugat pe Tatăl, spunând: Tată, dacă este posibil să treacă de la mine potirul acesta (Mt 26,39).
    Totuși, și-a pus voința în voința Tatălui și voința Tatălui a fost ca Fiul său binecuvântat și glorios, dat nouă și născut pentru noi, să se ofere pe sine în propriul sânge, ca jertfă și victimă pe altarul crucii. Nu s-a oferit pentru sine, căci nu avea nevoie, el, care a creat toate. În schimb s-a oferit pentru păcatele noastre, lăsându-ne exemplu, ca să mergem pe urmele sale (cf. 1Pt 2,21). Și Tatăl a voit ca toți să ne mântuim prin el și să-l primim cu inimă curată și trup curat.
    O, cât sunt de fericiți și binecuvântați cei care îl iubesc pe Domnul și ascultă de evanghelia sa! Este spus: Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți (Lc 10,27). Așadar, să-l iubim pe Dumnezeu și să-l adorăm cu inimă curată și minte curată, pentru că el însuși caută aceasta mai presus de orice atunci când spune: Adevărații adoratori îl vor adora pe Tatăl în duh și adevăr (In 4,23). Așadar, toți cei care îl adoră, trebuie să-l adore în duh și adevăr. Să-i adresăm lui zi și noapte laude și rugăciuni, pentru că trebuie să ne rugăm mereu și să nu încetăm niciodată (cf. Lc 18,1) și să-i spunem: Tatăl nostru, care ești în ceruri! (Mt 6,9).
    În afară de aceasta, să facem roade vrednice de pocă­ință (Mt 3,8) și să-l iubim pe aproapele ca pe noi înșine. Să fim iubitori, să fim umili, să dăm de pomană, pentru că pomana spală sufletele noastre de murdăria păca­tului. Oamenii pierd tot ceea ce lasă în această lume. Ei poartă cu sine numai răsplata dragostei și a pomenilor pe care le-au făcut. Domnul le dă premiul și recompensa.
    Nu trebuie să fim înțelepți și pricepuți conform trupu­lui, ci, mai degrabă, simpli, umili și curați. Nu trebuie să dorim niciodată să fim deasupra celorlalți, ci, mai degrabă, slujitori și supuși tuturor creaturilor umane din iubire față de Dumnezeu. Și Duhul Domnului se va odihni asupra tuturor celor care au făcut toate acestea și au rămas statornici până la sfârșit. El își va pune în ei locu­ința și casa sa. Ei vor fi fii ai Tatălui ceresc, pentru că împlinesc faptele sale. Vor fi considerați pentru Domnul nostru Isus Cristos fie soție, fie frate, fie mamă.

Responsoriul    Mt 5,3.5.6

    R.  Fericiți cei săraci în duh, pentru că a lor este împă­răția cerurilor! * Fericiți cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul.
    V. Fericiți cei cărora le este foame și sete de dreptate, pentru că ei se vor fi sătura! * Fericiți.

Rugăciunea de încheiere

Dumnezeule, care i-ai dat sfântului Francisc să devină asemenea chipului lui Cristos prin sărăcie și umilință, dă-ne, te rugăm, ca, umblând pe cărările lui, să-l putem urma pe Fiul tău și să ne unim cu tine într-o iubire plină de bucurie. Prin Domnul.

Să-l binecuvântăm pe Domnul.
R. Mulțumim lui Dumnezeu.

- Meniu -