Breviarul

Joi, 19 Mai 2022

Joi din săptămâna a V-a a timpului pascal

Tipo: Feriale - Tempo: Pasqua

Oficiul lecturilor

Laudele

Ora medie

Vesperele

Completoriul